Euromed Networks AB

UK pages

gb
 

Gamla versioner av Picsara där vår support upphört eller kommer att upphöra (End Of Life)

Picsara version

Release datum

EOL Datum

8.9 och tidigare

före 2008

2011-06-30

9.0 alla revisioner

2007 - 2008 05

2011-06-30

9.1

2008-12-15

2011-06-30

9.3 alla revisioner

2009-05-08

2012-06-30

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: