Euromed Networks AB

UK pages

gb
 

Euromed Networks AB arbetar med utveckling och försäljning av professionella digitala bild-, video- och dikteringssystem. Våra kunder finns i hela världen och programmen används både inom industrin och sjukvården.

På några av Sveriges största sjukhus och landsting används MedSpeech, vårt digitala dikteringssystem och Picsara, vårt program för bildbehandling och bildanalys.

Med Picsara och programmet MHT, för automatiserad hårdhetsprovning, hjälper vi också industriföretag i hela världen med bildanalys inom forskning och kvalitetsarbete.

Euromed Networks AB grundades 1999 och är ett privatägt aktiebolag. I december 2005 gick Euromed Networks AB samman med TE Bildanalyssystem AB. Därmed är Euromed Networks AB ett komplett företag med såväl produktutveckling som försäljning. Euromed Networks AB erbjuder även tjänster som support och utbildning.

Som ett led i vår internationella expansion, öppnade vi ett lokalt säljkontor i London den 1:a januari 2008.

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: