Euromed Networks AB

UK pages

gb

Mer information om MedSpeech:

Video (Windows Mediaplayer)

Broschyr (PDF)

Kundstudie (PDF)

MedSpeech News #1 (PDF)

Gamla versioner utan support (End Of Life)

Get Adobe Reader

MedSpeech är:

Go to Nuance Healthcare Solutions

MedSpeech är certifierat av:

Certifierat av USERSAWARD

MedSpeech är ett program utvecklat för digital diktering. Programmet är utvecklat för att på ett säkert sätt kunna stödja dikteringsprocessen på ett sjukhus eller på en vårdcentral. Programmet har i dag ca 20 000 användare på sjukhus i hela Sverige.

MedSpeech kan med fördel integreras direkt till journalsystemet. Det går att arbeta på två olika sätt med MedSpeech. Antingen kan läkaren spela in diktat som en sekreterare sedan skriver ut, eller så kan läkarens diktat direkt omvandlas till text då MedSpeech har stöd för taligenkänning. Taligenkänningen bygger på Nuance produkt, SpeechMagic.

Verksamheten väljer vilken av metoderna som ska användas. Olika delar av personalstyrkan kan använda olika metoder. Programmet är enkelt att arbeta med och erbjuder hög säkerhet och stöd för stora volymer av diktat. Programmet klarar av tusentals samtidiga användare.

Under 2007 genomgick MedSpeech en användarcertifiering från @UsersAward. MedSpeech klarade av denna omfattande granskningsprocess föredömligt.

MedSpeech

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: