Euromed Networks AB

UK pages

gb
 

Ladda ner mjukvara

Vi utvecklar ständigt nya versioner av våra programvaror. För att få bästa möjliga funktionalitet rekommenderar vi alltid den senaste versionen.

Som kund kan du alltid ladda ner och använda en nyare version inom 12 månader från det datum du ursprungligen köpte programmet. Därefter måste du köpa en uppgradering. Har du support och underhållsavtal, kan du alltid ladda ner och använda den senaste versionen.

Är du osäker på vilken version du ska ladda ner och använda? Kontakta i så fall din återförsäljare eller vår support.

Färdiga kundversioner är program med versionsnummer klara för installation och användning i driftsmiljö.

Beta versioner är versioner för test. Ladda ner och installera på egen risk. Ej lämpligt för drift.

Andra filer och program kan vara drivrutiner och stödfiler
du kan ha nytta av.

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: