Euromed Networks AB

UK pages

gb

Mer information om Grabadoc:

Video (Windows Mediaplayer)

Broschyr (PDF)

Gamla versioner utan support (End Of Life)

Get Adobe Reader

Grabadoc löser snabbt sjukvårdens behov av digitalisering,
hantering och arkivering av pappersdokument. Genom att
samverka med existerande journalsystem, fångas och lagras
alla typer av dokument på ett patientsäkert sätt.

Grabadoc erbjuder tre olika arbetsflöden för att digitalisera
och arkivera dokument:

1. Bordsskanner
Digitaliseringen av pappersdokument sker på den befintliga
arbetsstationen som används för journalsystemet med en
kopplad bordsskanner. Användaren utgår från journalsystemet.

2. Korridorskrivare/skanner (MFP)
Ett annat sätt är att använda en korridorskrivare. Som
användare identifierar man sig på skrivaren med ett smart
kort. På skrivarens display körs en applikation som skannar
och kopplar dokumentet till rätt patient i journalsystemet.

3. Dokument från datorn
Dokument som redan är i ett digitaliserat format kan direkt
sparas och knytas till journalen lika lätt som att skriva ut
dokumentet på en skrivare. Man kan även ”fotografera” av
hela skärmen eller vald del av skärmen.

Grabadoc

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: