Euromed Networks AB

UK pages

gb
 

Med hjälp av egenutvecklade spjutspetsprodukter i kombination med stort kunnande och expertis, levererar vi effektiva lösningar för digital diktering, bild- och videohantering.

Sverige är vår hemmamarknad, men via distributörer och återförsäljare söker vi en allt starkare närvaro i hela världen.

Som organisation växer vi organiskt och kontrollerat, baserat på marknadens utveckling och behov.

Euromed Networks AB

Årstaängsvägen 11, 8tr

117 43 Stockholm

Tel: 08-545 899 99

Fax: 08-545 899 90

E-post: